Tlf.:+ 45 30 51 17 35
Email: claus@riisakustik.dk

Riis Akustik tilbyder rådgivning om lydforhold i alle typer af byggeri. Den faglige ekspertise er forankret i en solid teoretisk og praktisk erfaring indenfor lydområdet.

Vores ydelser dækker konkurrenceprojekter, bygherrerådgivning, projektering og modellering, granskning, tilsyn samt kontrol- og dokumentationsmålinger.

Riis Akustik rådgiver ud fra brugerens ønsker og behov. Det handler ikke alene om deciBel. Myndighedernes krav til lydforhold skal overholdes, men dette giver ikke i sig selv tilfredsstillende lydforhold.

Brugers og bygherres behov skal synliggøres og omsættes til målsætninger, der indarbejdes i byggeriets funktionskrav for det akustiske indeklima.

Ved at være med fra start ved planlægning og projektering af nye byggerier, medvirker Riis Akustik til, at der skabes de ønskede lydforhold i fremtidige bygninger.

Vi benytter avancerede projekterings- og modelleringsværkstøjer til bestemmelse af de relevante akustiske parametre.
Vi bidrager til at finde optimerede løsninger for:

* Lydisolation vægge og dæk
*Facadeisolation – støj fra trafik og virksomheder
* Trinlydniveau
* Rumakustiske forhold
* Støj fra installationer

Vi har stor opmærksomhed på, at der kan være stor afstand mellem laboratoriemiljø og byggeri i praksis. Indgående viden om materialer og den praktiske udførelse sikrer, at de løsninger der vælges og beskrives også kan realiseres med den forventede kvalitet.

Vi udfører endvidere redegørelser og dokumentation for lydforhold i forbindelse med certificeret byggeri, fx efter DGNB og Breeam.