Tlf.:+ 45 30 51 17 35
Email: claus@riisakustik.dk

Præsentation

Claus Riis

Claus Riis har gennem mere end 20 års arbejde som akustiker opnået bred praktisk og teoretisk erfaring inden for bygnings- og rum akustik, industristøj og støj fra trafik.

Riis Akustik ApS arbejder inden for byggeriet med lydforhold i alle typer af byggeri og i alle byggeriets faser. Kunderne er primært arkitekter, ingeniører, entreprenører, bygherrer og myndigheder.

Uddannelse

Danmarks Tekniske Højskole, civilingeniør 1992 – Speciale fra Laboratoriet for Akustik
Personcertificering, Miljømåling – ekstern støj 1994-2011

Erhvervsmæssig baggrund

Selvstændig akustiker, Riis Akustik ApS 2003 –
Akustiker, gruppeleder, NNE A/S 2000 – 2003
Akustiker, NNE A/S 1998 – 2000
Akustiker, Cowi A/S, 1996 – 1998
Akustiker, Enviroplan A/S, 1992 – 1996

Kompetencer, særlige værktøjer

SoundPlan, beregning af ekstern støj fra industri og trafik
Odeon, rumakustisk beregnings- og auraliseringsværktøj
Bastian, Bygningsakustisk beregningsværktøj
Komplet måleudstyr fra Brüel & Kjær til måling af bygnings- og rum akustiske parametre.

Administrative oplysninger

CVR – 29199477
Bank – Spar Nord Holbæk
Konto nr. – 9040 6500025369
Forsikring – Topdanmark og Codan
Medlemskab -Dansk Akustisk Selskab (DAS)